STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI      
1Số dự án được cấp phépdự án5863697485
2Vốn đăng kýtriệu USD1,5861,6201,6682,6682,041
  Trong đó: vốn pháp địnhtriệu USD91102121150 
3Vốn thực hiệntriệu USD6180126229467