STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI      
1Số dự án được cấp phépdự án6568778190
2Vốn đăng kýtriệu USD8818815,0655,1275,157
  Trong đó: vốn pháp địnhtriệu USD2822821,6211,638 
3Vốn thực hiệntriệu USD397397408453512