STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI      
1Số dự án được cấp phépdự án1720252022
2Vốn đăng kýtriệu USD3,9563,9854,3543,7493,901