STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI      
1Số dự án được cấp phépdự án2934404548
2Vốn đăng ký triệu USD408472622689723