STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI      
1Số dự án được cấp phépdự án6671738085
2Vốn đăng kýtriệu USD1,1671,2928141,0121,227,730
  Trong đó: vốn pháp địnhtriệu USD340348216263 
3Vốn thực hiệntriệu USD364519617662653,170