STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (lũy kế dự án còn hiệu lực)      
1Số dự án được cấp phépdự án   2322
2Vốn đăng kýtriệu USD   3,274617
3Vốn thực hiệntriệu USD    76