STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC CAO ĐẲNG      
1Số trường trường35555
2Số giáo viêngiáo viên405459445563582
3Số sinh viênsinh viên6,49710,46312,42815,64717,745
4Số sinh viên tốt nghiệpsinh viên9049701,9663,5814,079
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC      
1Số trường trường88888
2Số giáo viêngiáo viên1,6451,7701,8491,9792,067
3Số sinh viênsinh viên98,463105,154106,97498,74392,804
4Số sinh viên tốt nghiệpsinh viên20,82719,53124,41022,38020,303
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 SỐ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ      
1Số giáo viêngiáo viên35232528 
2Số học sinhhọc sinh4,5036,0975,4055,814 
3Số học sinh tốt nghiệphọc sinh2,5453,7094,4074,512 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC MẪU GIÁO      
1Số trường trường185190193195196
2Số lớplớp1,5791,6371,8621,9471,730
3Số giáo viêngiáo viên2,5562,8812,9613,3103,468
4Số học sinhhọc sinh39,15245,13144,92948,30949,041
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG      
1Số trường trường381387393396399
2Số lớplớp7,0507,0116,8866,9476,859
3Số giáo viêngiáo viên11,35611,69612,11412,38412,683
4Số học sinhhọc sinh237,868230,100224,170218,850212,828
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP      
1Số trường trường42256
2Số giáo viêngiáo viên139121117194216
3Số học sinhhọc sinh8,7177,3757,0857,7399,007
4Số học sinh tốt nghiệphọc sinh3,5092,6203,0642,8963,389