STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 SỐ TRƯỜNG, GIÁO VIÊN, HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP VÀ HỌC NGHỀ      
1Cao đẳng và đại học      
  Số trường trường 33 6
  Số giáo viênngười 374379 742
  Số học sinhngười 8,2436,957 15,277
  Số học sinh tốt nghiệpngười 1,9692,174 2,751
2Trung học chuyên nghiệp      
  Số trường trường 11 1
  Số giáo viênngười 3838 62
  Số học sinhngười 2,7271,234 3,687
  Số học sinh tốt nghiệpngười 1,846972 1,557
3Đào tạo công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề      
  Số trường trường 33  
  Số giáo viênngười 240242  
  Số học sinhngười 7,9787,415  
  Số học sinh tốt nghiệpngười 5,9414,179  
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC MẪU GIÁO      
1Số trường trường 193215210209
2Số lớplớp 1,6621,4921,7801,799
3Số giáo viêngiáo viên 1,7191,8172,0912,329
4Số học sinhhọc sinh 37,63837,94944,21645,974
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG      
1Số trường trường 439441446443
2Số lớplớp 7,4767,3557,5837,197
3Số giáo viêngiáo viên 12,29812,28712,10612,775
4Số học sinhhọc sinh 239,053228,824222,971216,550