STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 SỐ TRƯỜNG HỌC, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP      
 DẠY NGHỀ      
1Số cơ sởtrường1122 
2Số giáo viêngiáo viên32446865 
3Số học sinhhọc sinh1,9371,6703,0702,124 
4Số học sinh tốt nghiệp 5565066221,100 
 GIÁO DỤC CAO ĐẲNG      
1Số trường trường22223
2Số giáo viêngiáo viên130125172201208
3Số sinh viênsinh viên5,9075,4615,6836,102 
4Số sinh viên tốt nghiệp 8771,9392,0292,169 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC MẪU GIÁO      
1Số trường trường135138139139 
2Số lớplớp1,3331,4101,4631,389 
3Số giáo viêngiáo viên1,5601,6631,6001,743 
4Số học sinhhọc sinh37,06038,74538,89140,347 
        
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG      
1Số trường trường420428431431431
2Số lớplớp7,5177,7527,7397,5297,541
3Số giáo viêngiáo viên11,64911,83512,12712,39712,775
4Số học sinhhọc sinh246,763241,341236,038232,208229,307