STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG      
1Số máy điện thoại thuê bao cố địnhmáy182,340157,126139,87293,46574,646
2Số thuê bao internetthuê bao11,87818,36820,66420,03621,827
3Số bưu cục trung tâmbưu cục2422 
4Số bưu cục huyệnbưu cục14141515 
5Bưu cục khu vựcbưu cục9211313 
6Trạm thu phát sóng di độngtrạm172225337967 
7Thư và điện chuyển tiềnnghìn cái69534542 
8Doanh thutỷ đồng490626845883 
  Bưu chínhtỷ đồng671013 
  Viễn thôngtỷ đồng480615831867 
  Thu, phát hành báo chítỷ đồng3333 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốnghìn tấn2,5922,8283,2803,8494,503
1Phân theo thành phần kinh tế      
  Nhà nướcnghìn tấn 90985031
  Ngoài nhà nướcnghìn tấn2,5922,7383,1823,7994,472
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàinghìn tấn     
2Phân theo ngành vận tải      
  Đường bộnghìn tấn2,5622,7943,2353,8054,427
  Đường sôngnghìn tấn    24
  Đường biểnnghìn tấn3034454452