STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 DOANH THU VẬN TẢI, BỐC XẾP CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốtriệu đồng608,636687,290833,2521,035,9531,290,100
1Phân theo thành phần kinh tế      
  Nhà nướctriệu đồng5,68314,86716,53014,53817,700
  Ngoài nhà nướctriệu đồng602,953672,423816,7221,021,4151,272,400
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàitriệu đồng     
2Phân theo ngành vận tải      
  Đường bộtriệu đồng600,333667,740811,8821,017,4721,264,800
  Đường thủytriệu đồng8,30319,55021,37018,48125,300
  Kho bãitriệu đồng     
  Hoạt động kháctriệu đồng     
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốnghìn tấn5,4995,6206,5837,1308,341
1Phân theo thành phần kinh tế      
  Nhà nướcnghìn tấn     
  Ngoài nhà nướcnghìn tấn5,4995,6206,5837,1308,341
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàinghìn tấn     
2Phân theo ngành vận tải      
  Đường bộnghìn tấn5,4965,6186,5827,1298,340
  Đường sôngnghìn tấn32111
  Đường biểnnghìn tấn