STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 HOẠT ĐỘNG BƯU ĐIỆN      
1Số bưu cụcbưu cục63605858 
2Số điện thoại cố địnhcái169,765149,967140,040127,800 
3Số điện thoại di độngcái54,15955,14933,10020,180 
4Thư và điện chuyển tiềncái65,53353,01850,60155,539 
5Tổng doanh thutỷ đồng3379661,0251,019 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốnghìn tấn14,52016,05817,87718,68722,658
1Phân theo thành phần kinh tế      
  Nhà nướcnghìn tấn113124141144141
  Ngoài nhà nướcnghìn tấn14,40715,93417,73618,54322,517
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàinghìn tấn     
2Phân theo ngành vận tải      
  Đường bộnghìn tấn14,29415,87117,67918,49222,459
  Đường sôngnghìn tấn     
  Đường biểnnghìn tấn226187198195199