STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 DOANH THU VẬN TẢI, BỐC XẾP CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốtriệu đồng438,610505,483596,470715,764974,053
1Phân theo thành phần kinh tế      
 Nhà nướctriệu đồng7,9419,13210,68511,4865,186
 Ngoài nhà nướctriệu đồng430,669496,351585,785704,278968,867
 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàitriệu đồng     
2Phân theo ngành vận tải      
 Đường bộtriệu đồng425,089488,852577,020692,618949,425
 Đường sôngtriệu đồng13,52116,63119,45023,14624,628
 Kho bãitriệu đồng     
 Hoạt động kháctriệu đồng     
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 HOẠT ĐỘNG BƯU ĐIỆN      
1Số bưu cụcbưu cục52514695103
2Số thuê bao điện thoại cố địnhcái158,542207,008230,000200,000115
3Số thuê bao điện thoại di độngcái697,8361,269,5981,278,2001,389,0001,514
4Số thuê bao internetthuê bao17,66729,30235,34049,50052
5Thư và điện chuyển tiềnnghìn bức132185228225226
6Tổng doanh thutỷ đồng523,000853,361900,0001,256,0001,324,644
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốnghìn tấn2,8512,9573,0853,3323,655
1Phân theo thành phần kinh tế      
 Nhà nướcnghìn tấn     
 Ngoài nhà nướcnghìn tấn2,8512,9573,0853,3323,655
 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàinghìn tấn     
2Phân theo ngành vận tải      
 Đường bộnghìn tấn2,8222,9263,0513,2953,612
 Đường sôngnghìn tấn     
 Đường biểnnghìn tấn2931343743