STTTổng lượt kháchNăm 2007Năm 2008Năm 2009Năm 2010Năm 2011Năm 2012
 Thừa Thiên Huế13032711,680,0001,430,0001,486,4331,604,3502,544,000
 Đà Nẵng10240201,269,1441,350,0001,876,5872,375,0232,659,553
 Quảng nam21042082,152,8972,300,6582,391,6772,545,8212,818,313
 Quảng ngãi220000260,000313,000330,000365,000426,511
 Bình Định560000712,000776,000971,1161,176,5001,462,314
 Phú Yên120000165,000231,000361,000500,000500,000
 Khánh Hòa13635421,597,2281,580,0801,840,2592,180,0082,317,950
 Ninh Thuận370000444,000532,800700,000820,500950,000
 Bình Thuận18020002,001,0002,200,0002,500,0002,802,0003,150,000
 Tổng886704110,281,26910,713,53812,457,07214,369,20216,828,641
1Khách Quốc tế      
 Thừa Thiên Huế636135790,750601,113612,463653,856867,904
 Đà Nẵng299593353,696300,000414,259534,134630,908
 Quảng nam10055431,165,0271,102,9181,162,3621,286,4551,384,342
 Quảng ngãi1800028,00020,00025,00027,40030,268
 Bình Định4200057,01857,00079,07994,138120,747
 Phú Yên47736,5178,10020,50030,00040,000
 Khánh Hòa282272315,585281,202384,979440,390530,660
 Ninh Thuận3300038,00051,48061,77662,15072,000
 Bình Thuận178000195,000222,000250,000300,000340,000
 Tổng24993162,949,5932,643,8133,010,4183,428,5234,016,829
2Khách nội địa      
 Thừa Thiên Huế667136889,250828,887873,970950,4941,676,000
 Đà Nẵng724427915,4481,050,0001,462,3281,840,8892,028,645
 Quảng ngãi204000232,000280,000305,000337,600396,243
 Bình Định518000655,782719,000892,0371,082,3621,341,567
 Phú Yên115327158,795222,900340,500470,000460,000
 Khánh Hòa10812701,281,6431,298,8781,455,2801,739,6181,787,290
 Ninh Thuận337000406,000481,320638,224758,350878,000
 Bình Thuận16240001,806,0001,978,0002,250,0002,502,0002,810,000
 Tổng52711606,344,9186,858,9858,217,3399,681,31311,377,745