» Vùng
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỐI LIÊN KẾT CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra nguồn lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động thu hút đầu tư của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Để phục vụ cho mục tiêu này, những năm qua các địa phương trong Vùng đã tập trung đầu tư và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo tương đối hoàn chỉnh, với 29 trường đại học, 33 trường cao đẳng, 31 trường trung cấp chuyên nghiệp và 242 cơ sở dạy nghề tập trung nhiều nhất tại 02 trung tâm đào tạo lớn là Huế và Đà Nẵng. Nhìn chung, mật độ trường đại học, cao đẳng, trung cấp của vùng tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước. So với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề phân bố không đồng đều giữa các địa phương trong vùng. Số lượng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong vùng còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động.

Có thể nói, hầu hết các địa phương trong vùng đều đã và đang nỗ lực nâng cao trình độ, chất lượng nguồn lao động địa Tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và toàn Vùng, không còn cách nào khác, mỗi cơ sở đào tạo, dạy nghề cần có sự liên kết, phối hợp giữa các cơ sở cũng như với các doanh nghiệp trong toàn Vùng. 


ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỐI LIÊN KẾT CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra nguồn lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động thu hút đầu tư của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Để phục vụ cho mục tiêu này, những năm qua các địa phương trong Vùng đã tập trung đầu tư và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo tương đối hoàn chỉnh, với 29 trường đại học, 33 trường cao đẳng, 31 trường trung cấp chuyên nghiệp và 242 cơ sở dạy nghề tập trung nhiều nhất tại 02 trung tâm đào tạo lớn là Huế và Đà Nẵng. Nhìn chung, mật độ trường đại học, cao đẳng, trung cấp của vùng tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước. So với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề phân bố không đồng đều giữa các địa phương trong vùng. Số lượng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong vùng còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động.

Có thể nói, hầu hết các địa phương trong vùng đều đã và đang nỗ lực nâng cao trình độ, chất lượng nguồn lao động địa Tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và toàn Vùng, không còn cách nào khác, mỗi cơ sở đào tạo, dạy nghề cần có sự liên kết, phối hợp giữa các cơ sở cũng như với các doanh nghiệp trong toàn Vùng.