STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 DOANH THU VẬN TẢI, BỐC XẾP CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốtỷ đồng5947298441,0201,281
1Phân theo thành phần kinh tế      
  Nhà nướctỷ đồng597188102138
  Ngoài nhà nướctỷ đồng5356126778761,139
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàitỷ đồng 4679424
2Phân theo ngành vận tải      
  Đường bộtỷ đồng5376747699331,149
  Đường thủytỷ đồng5755122534
  Kho bãitỷ đồng    98
  Hoạt động kháctỷ đồng  6362 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG      
1Mạng lưới dịch vụ bưu điệnđơn vị93191192187 
2Số thuê bao điện thoại cố địnhthuê bao198,884243,250249,614255,200160,130
3Thư và điện chuyển tiềncái165,291378,415227,434223,809 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốnghìn tấn3,4013,8354,2734,4854,881
1Phân theo thành phần kinh tế      
  Nhà nướcnghìn tấn3737394056
  Ngoài nhà nướcnghìn tấn3,3643,6893,8754,2694,826
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàinghìn tấn 109359176 
2Phân theo ngành vận tải      
  Đường bộnghìn tấn3,1563,6204,1194,2624,620
  Đường sôngnghìn tấn219191135137127
  Đường biểnnghìn tấn26241986134
        
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA CÁC CẢNG BIỂN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ      
 Phân theo loại hàng hóa      
  Hàng xuất khẩunghìn tấn384516880936 
  Hàng nhập khẩunghìn tấn13213429 
  Hàng nội địanghìn tấn270350435486