STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BCVT ĐẾN 31/12      
1Mạng lưới dịch vụ bưu điệnbưu cục     
  Bưu điện trung tâmbưu cục1111 
  Bưu điện huyệnbưu cục6667 
  Bưu điện khu vựcbưu cục58585858 
2Số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sauthuê bao93,218107,660136,477143,871130,646
3Số thuê bao điện thoại bình quân 100 dânthuê bao17192425 
4Số thuê bao internetthuê bao6,53210,22914,57615,70826,188
5Doanh thu BCVTtỷ đồng160274316334 
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG      
 Tổng sốnghìn tấn2,3762,9163,2443,5134,318
1Phân theo thành phần kinh tế      
 Nhà nướcnghìn tấn2,3762,9163,2443,5134,318
 Ngoài nhà nướcnghìn tấn     
 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoàinghìn tấn     
2Phân theo ngành vận tải      
 Đường bộnghìn tấn2,3762,9163,2443,5134,318
 Đường sôngnghìn tấn     
 Đường biểnnghìn tấn