STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG      
1Số trường trường11111
2Số giáo viêngiáo viên6866606260
3Số sinh viênsinh viên7179331,192473430
4Số sinh viên tốt nghiệpsinh viên227390184141235
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC MẪU GIÁO      
1Số trường trường7072707689
2Số lớplớp617625555557824
3Số giáo viêngiáo viên7027487998331,188
4Số học sinhhọc sinh16,10216,50114,92216,30920,688
STTChỉ tiêuĐVT20082009201020112012
 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG      
1Số trường trường212222223228230
2Số lớplớp3,8043,7213,8303,8573,868
3Số giáo viêngiáo viên5,7365,8026,0476,1276,254
4Số học sinhhọc sinh117,083113,189113,108112,619110,655